Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Αρμοδιότητες Ξυδάκη Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αρμοδιότητες ΞυδάκηΑρμοδιότητες Ξυδάκη
Συνάδελφοι,
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (299 Β – 27.2.2015) η εξουσιοδοτική πράξη – Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικόλαο Ξυδάκη.
Αυτό σημαίνει πως επιτέλους ο Αν. Υπουργός θα έχει από εδώ και στο εξής δικαίωμα υπογραφής.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ:
 • Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Αν. Υπουργό (Ξυδάκη) εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό (Μπαλτά):
α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς
γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείουμε την επιφύλαξη της περίπτωσης στ) του προηγούμενου άρθρου της παρούσας. (βλ. Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή)
 • Δεν αναφέρονται αρμοδιότητες του  Αν. Υπουργού (Ξυδάκη) στο Διοικητικό και Οικονομικό του Πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Άρα οι σχετικές αρμοδιότητες παραμένουν στον Υπουργό ( Μπαλτά)
 • η νομοθετική πρωτοβουλία ασκείται μόνον από κοινού με τον Υπουργό ( Μπαλτά)

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΩΝ 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 


ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΩΝ 
υπεύθυνο για την ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ βάση του Ν. 3895 ΦΕΚ Α αρ. φύλλου 206 8/12/2010


ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ).
 ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ, (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΠ) ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.
 Η ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. 
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο email : kartapolitismou@tap.gr


 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ στα Μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας που υπάγονται στο Υπουργείου Πολιτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους Δικαιούχοι της ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ όπως ορίζονται από τον νόμο Ν.3013/2002 και των ΦΕΚ 1705/19-11-2003, ΦΕΚ 423/2-3-2004, ΦΕΚ 2401/26-11-2008 είναι: 

1) Μακροχρόνιοι άνεργοι (έως 30 ετών) που έχουν ανανεώσει την κάρτα ανεργίας τους για ένα τουλάχιστον χρόνο.

2) Γονείς και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών από 7 έως 23 χρονών και 23-25εάν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία.

3) Γονείς και παιδιά τρίτεκνων οικογενειών από 7 έως 18 ετών ή εάν σπουδάζουν μέχρι 24, και εάν έχουν αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας.

4) Οι μονογονεϊκές οικογένειες (ανύπαντρες μητέρες, διαζευγμένοι, χήρες και χήροι) με ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση των διαζευγμένων με ανήλικα τέκνα δικαιούνται την κάρτα πολιτισμού μόνο ο γονιός που έχει την επιμέλεια των παιδιών.

5) Μέλη των κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των Λεσχών Φιλία του Δήμου Αθηναίων, όριο ηλικίας 58ο έτος και σύζυγοι μελών ΚΑΠΗ αλλά μικρότερης ηλικίας.

6) Άτομα με αναπηρία (άνω του 67%) καθώς και ένας συνοδός για κάθε τυφλό, άτομο με νοητική στέρηση ή άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο.

7) Παλιννοστούντες (πολύτεκνοι, ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών και νέοι από 18 έως 30 ετών) Στην κατηγορία αυτή ως δικαιούχοι θεωρούνται α) Οι Βορειοηπειρώτες με Αλβανική υπηκοότητα ελληνικής εθνικής καταγωγής β)Όλοι οι παλιννοστούντες ομογενείς ανεξαρτήτως ηλικίας γ)Οι παλιννοστούντες Έλληνες από την Ελληνική Ομογένεια

8) Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης (όριο ηλικίας το 74ο έτος) 9) Ειδικές κοινωνικές ομάδες: Οι μετέχοντες σε προγράμματα απεξάρτησης και αποιδρυματοποίησης, τα μέλη του προγράμματος «Πρόγραμμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων», τα μέλη του προγράμματος «ΚΛΙΜΑΚΑ και ο ΛΑΟΣ», τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσογειακής Αναιμίας, οι μαθητές νυχτερινών σχολείων, παιδιά που στηρίζονται από το πρόγραμμα των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», μέλη των οικοτροφείων (ΑΛΚΥΟΝΙΣ και ΑΙΟΛΟΣ) κλπ


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1) Προσωπική φωτογραφία του αιτούντος και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος για όλους τους δικαιούχους εκτός των παιδιών που δεν έχουν βγάλει ακόμη

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1) Για ανέργους Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας ανανεωμένη για ένα έτος συνεχώς

2) Για πολύτεκνους Πάσο πολυτέκνων θεωρημένο ή βεβαίωση από τον σύλλογο πολυτέκνων ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

 3) Για τρίτεκνους Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο

 4) Για μονογονεικές Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επιμέλεια παιδιών για τους διαζευγμένους

5) Για μέλη των ΚΑΠΗ Ανανεωμένη κάρτα μέλους των ΚΑΠΗ ή βεβαίωση ενεργού και τακτοποιημένου οικονομικά μέλους Στην περίπτωση συζύγων μικρότερης ηλικίας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6) Για Α.Μ.Ε.Α. Βεβαίωση αναπηρίας του υπουργείου υγείας ή ιατρική γνωμάτευση δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό πάνω από 67%

7) Για Παλιννοστούντες Πιστοποιητικό παλιννόστησης ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την παραχώρηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Πιστοποιητικό ή ταυτότητα που να αποδεικνύει την Ελληνική Εθνική καταγωγή.

8) Αγωνιστές Εθνικής αντίστασης Βεβαίωση του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών

9) Ειδικές κοινωνικές ομάδες Βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων (πχ ΟΚΑΝΑ, Γιατροί χωρίς σύνορα, σχολεία, οικοτροφεία κλπ)

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Το αρχαιολογικό έργο το 2014 στη Μακεδονία και τη Θράκη


Το αρχαιολογικό έργο το 2014 στη Μακεδονία και τη Θράκη


Έναρξη   5 Μαρτίου 2015
Λήξη      7 Μαρτίου 2015Λήξη

Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη
Με 93 ανακοινώσεις και 221 συνέδρους θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για τις ανασκαφές του 2014 στη Μακεδονία και τη Θράκη. Φέτος, είναι η εικοστή όγδοη χρονιά αυτών των Συναντήσεων όπου παρουσιάζεται πληθώρα νέου αρχαιολογικού υλικού, δημοσιοποιούνται σημαντικές ανακοινώσεις και διατυπώνονται γόνιμες παρατηρήσεις και συνθετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετικές με τις αρχαιότητες της Μακεδονίας και Θράκης.

Αρχαιολόγοι από τις Εφορείες, το Πανεπιστήμιο και τις ξένες αρχαιολογικές αποστολές προσφέρουν και μοιράζονται τη χαρά της νέας γνώσης. Μια γνώση που κοινοποιείται άμεσα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των Πρακτικών που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε χρόνο.

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνει από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Μήτκα, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 και ώρα 9.00, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αρωγοί του Αρχαιολογικού Έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

ΑΕΜΘ_2015_ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Προσλήψεις στα Μουσεία

Προσλήψεις στα ΜουσείαΠροσλήψεις στα Μουσεία
Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες  που χρειάζεστε για να έχετε μια σωστή συμμετοχή στην προκήρυξη της επιλογής σας.
Το Όραμα και Δημιουργία σας εύχεται καλή επιτυχία!!
Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει:
1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και
2) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Η έκδοση των προκυρήξεων για τις  θα γίνει σταδιακά ανά φορέα.
Θα σας κρατάμε ενήμερους και θα τις αναρτήσουμε παρακάτω μόλις εκδοθούν.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤHN ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΦΑ ΛΑΚΟΝΙΑΣ
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤHN 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤHN 
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤHN ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Παρίσι και Χιούστον τιμούν τον «ενστικτώδη επιστήμονα» εικαστικό Τakis με μεγαλειώδη τρόπο

Παρίσι και Χιούστον τιμούν τον «ενστικτώδη επιστήμονα» εικαστικό Τakis με μεγαλειώδη τρόπο


takis708

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 90Α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ
Αδιάκοπα, ακούραστα, με συνέπεια ο διεθνής Έλληνας γλύπτης Τakis συλλαμβάνει την κοσμική ενέργεια και συνδυάζει την τέχνη με τις επιστήμες στα έργα του, συνδιάζει την αρχαιοελληνική τέχνη με αυτή του Τζιακομέτι και δημιουργεί ένα νέο εικαστικό σύμπαν. Καθώς φέτος συμπληρώνει τα 90 του χρόνια, η διεθνής εικαστική κοινότητα τον τιμά με εντυπωσιακό τρόπο: Με μια μεγάλη έκθεση στο φημισμένο Palais de Tokyo στο Παρίσι, αλλά και με μία έκθεση στο Menil Collection του Χιούστον.
takis-5Τα μαγνητικά πεδία, η γοητεία του σύμπαντος, η δύναμη των επιστημών, αυτός ο μοναδικός γρίφος  που ορίζει το νόημα και την ουσία της ζωής είναι και το βασικό εργαλείο της σπουδαίας, μοναδικής στο είδος της παγκοσμίως τέχνης του καλλιτέχνη Τάκη. Μέρος όχι μόνο της ελληνικής εικαστικής εγκυκλοπαίδειας επιτευγμάτων, αλλά και της καθημερινότητάς μας: διασχίζοντας την οδό Πειραιώς για παράδειγμα, αντικρίζουμε έργα του έξω από το Μουσείο Μπενάκη, ένα αστικό σύμβολο σχεδόν τοπόσημο.
telelumieres_1963carchive_keteΚαθώς φέτος συμπληρώνει τα 90 του χρόνια και συνεχίζει άοκνος και πνευματικά οξύς να δημιουργεί, τιμάται με δυο σημαντικές εκθέσεις. Η έκθεσή του «Μαγνητικά Πεδία» άνοιξε χθες για το κοινό στο Palais de Tokyo, με το μουσείο να υπογραμμίζει την επιλογή του να αποδώσει τιμή στον «σπουδαίο γλύπτη και εφευρέτη Τakis. Hταν ο πρώτος άνθρωπος που «έστειλε τον άνθρωπο στο διάστημα» έξι μήνες πριν φτάσει εκεί ο Γκαγκάριν, αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, με αναφορά βεβαίως στην σχετική περφόρμανς που είχε κάνει ο Τάκης.
Στη Γαλλία το έργο του είναι γνωστό είναι μέρος του αστικού τοπίου, όπως για παράδειγμα με τα περίφημα σήματα φωτός στην εσπλανάντα La  La Défense το 1988. «Χιλιάδες άνθρωποι τα βλέπουν κάθε μέρα, πιθανόν χωρίς να γνωρίζουν πως ο δημιουργός τους είναι ένας από τους σημαντικότερους εικαστικούς της μεταπολεμικής τέχνης» αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα.
assets_large_t_1181_106480040_type12905Τα γλυπτά του συνδυάζουν τον μαγνητισμό με την τέχνη και τον ήχο και δημιουργούν νέες διαστάσεις (δεν είναι τυχαίο ότι έχει κατοχυρώσει και μια σειρά βιομηχανικών πατεντών). Η έκθεση όμως δεν μένει μόνο σε αυτά τα έργα. «Από τις μαγνητικές δυνάμεις μέχρι το αφιέρωμά του στον Κάφκα και τα ερωτικά μπρούτζινα αγάλματα, η έκθεση παρουσιάζει πενήντα εντυπωσιακά κομμάτια. Είναι μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές ατομικές εκθέσεις του Takis από την εποχή της έκθεσης του  στο Jeu de Paume το 1993.
takis-7Χιούστον καλεί Τakis
Ενας σπουδαίος φιλόσοφος των επιστημών, ένας μεγάλος απόγονος της προσωκρατικής φιλοσοφίας, της ιπποκράτειας ιατρικής και της αρχαίας Αιγύπτου – καταλήγει στο εκθειαστικό του σημείωμα το Palais de Tokyo. Tην έκθεση επιμελείται ο Alfred Pacquement
Στο Χιούστον εκτίθενται ήδη από τον Ιανουάριο 25 έργα του Τάκη σε επιμέλεια Toby Kamps, υπό τον τίτλο «Τέταρτη Διάσταση» με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του John R. Eckel, Jr. Foundation . Είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται με το έργο του στην Αμερική και βέβαια αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος έργων του που εκτίθενται στις ΗΠΑ.
maxpeopleworld857705menil-collection-art-opening-takis-the-fourth-dimension_131217.png165_2_clipboard01318131
πηγή: 
http://sbbcnews.com/site/?p=61175

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

1.251 προσλήψεις σε μουσεία για επτά μήνες

Προσλήψεις σε μουσεία για επτά μήνεςΠροσλήψεις σε μουσεία για επτά μήνες

Εγκρίθηκαν 1.251 προσλήψεις σε μουσεία για επτά μήνες. Δείτε την κατανομή.


Εγκρίθηκαν οι διαδικασιίες πρόσληψης, χιλίων διακοσίων πενήντα ενός (1.251) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2015, διάρκειας έως επτά (7) μήνες και ειδικότερα:
 • ενός (1) Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ,
 • εννιακοσίων ενενήντα εννέα (999) Ημερησίων Φυλάκων ΔΕ,
 • εκατόν δέκα (110) Νυχτοφυλάκων ΔΕ,
 • δέκα (10) Εργατοτεχνιτών ΔΕ,
 • ενός (1) Ηλεκτρολόγου ΔΕ,
 • ενός (1) Ψυκτικού ΔΕ,
 • πέντε (5) Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ και
 • εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) Καθαριστών ΥΕ,
προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με ωράριο 08:00 – 20:00, από 1ης Απριλίου έως 31ης Οκτωβρίου 2015 και κατανέμουμε το ως άνω προσωπικό κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό, ως εξης:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΑΡΙΘ ΜΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΦ.Α. ΑΘΗΝΩΝΑρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης & Θέατρο Διονύσου & Αρχαία Αγορά162ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
21ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
21ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Ολυμπιείο / Κεραμεικός / Λύκειο29ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
9ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
4ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣούνιο / Βραυρώνα / Μαραθώνας14ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου11ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
3ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών17ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
3ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Παλαμηδίου6ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΑΧΑΙΑΣΑρχαιολογικό Μουσείο Πατρών8ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΕΦ.Α. ΗΛΕΙΑΣΑρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ολυμπίας & Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας55ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
9ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
4ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΦΩΚΙΔΟΣΑρχαιολογικός Χώρος Δελφών & Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών39ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
6ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων5ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
3ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης6ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΗΜΑΘΙΑΣΒασιλικοί Τάφοι Βεργίνας7ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
3ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΠΕΛΛΑΣΑρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος Πέλλας10ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥΑρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων10ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
3ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου7ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔήλος19ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
3ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Ακρωτήρι Θήρας21ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
3ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
2ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου4ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Κατακόμβες Μήλου3ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΕΦ.Α. ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣΑρχαιολογικός Χώρος Ηραίου Σάμου14ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
2ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Λίνδου14ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου10ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Κω2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Αρχαία Κάμειρος8ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
30ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΕΦ.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου3ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Ακρόπολη Ιαλυσού6ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου – Ιπποτών Ρόδου25ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
3ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Κάστρο Κω6ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
20ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού4ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
4ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
15ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΕΦ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
9ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνας2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
4ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων1ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Σπήλαιο Ψυχρού4ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΕΦ.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥΣπιναλόγκα12ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΧΑΝΙΩΝΑρχαιολογικό Μουσείο Χανίων5ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝΑρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αφαίας / Αίγινα5ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΠΙΕΡΙΑΣΑρχαιολογικός Χώρος Δίου10ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αμφίπολης18ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΕΦ.Α. ΣΕΡΡΩΝ4ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Νεκρομαντείο Αχέροντα5ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΕΦ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο8ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Νικόπολης1ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΑρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Κορίνθου20ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
3ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νεμέας16ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
3ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣΑρχαιολογικός Χώρος Μυστρά15ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣΦρούριο Κέρκυρας8ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
4ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
3ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου68ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
4ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
5ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης15ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
3ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
3ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
4ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΒυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο40ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
4ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
1ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΕθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο100ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
8ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
4ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΜουσείο Λευκού Πύργου & Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού38ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
5ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΜουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας9ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
3ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙ ΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣΣπήλαιο Πετραλώνων και Μουσείο9ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
2ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
1ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Για το Φυλακτικό Προσωπικό (Ημερήσιοι Φύλακες και Νυχτοφύλακες) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές.