Ο Ρ Α Μ Α Κ Α Ι Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α

Ό ρ α μ α  κ α ι  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α 

Το Όραμα και Δημιουργία  είναι μια ανεξάρτητη, συνδικαλιστική παράταξη που δραστηριοποιείται στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ.) στη Βόρ.Ελλάδα από το 2006. και διαχειρίζεται το ιστολόγιο http://www.oramadim.blogspot.com/
Πώς ιδρύθηκε η παράταξη μας
Εδώ και μια δεκαετία, η πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος στο Υπουργείο Πολιτισμού πιστεύει και εφαρμόζει το δόγμα της «ρεαλιστικής πολιτικής». Ήταν και είναι, δηλαδή, οπαδός της συναίνεσης των εργαζομένων με τις αποφάσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Απώτερος στόχος της να συνδιαχειριστεί την εξουσία και να συνδιοικήσει με την ανώτατη πολιτική ηγεσία, προς ίδιον βέβαια όφελος. Η πρακτική αυτή μόνο δεινά συσσώρευσε για όλους τους εργαζόμενους: αναπτύχθηκε ένα σύμπλεγμα πελατειακών σχέσεων, ανάμεσα στην πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος και των πολιτικών ηγεσιών. Οι τελευταίες, με όπλο τις αδιαφανείς επιχορηγήσεις πέτυχαν σε πολλές περιπτώσεις τον εκμαυλισμό συνειδήσεων, με συνέπεια την αδράνεια των εκπροσώπων των εργαζομένων σε καίρια θέματα. Τα εκφυλιστικά αυτά φαινόμενα, δημιούργησαν ένα πλέγμα πελατειακών σχέσεων, το οποίο συμπαρέσυρε μια μερίδα εργαζομένων, με αντάλλαγμα μεταθέσεις, μετατάξεις, προσλήψεις, αποσπάσεις και άλλες διευκολύνσεις.
Οι παραπάνω συνθήκες οδήγησαν συναδέλφους να ενωθούν όλοι μαζί και να αντιπαραθέσουν σ’ αυτό το άθλιο ιδεολόγημα του ατομικού βολέματος, το όραμά τους για ένα καλύτερο αύριο για όλους. Έτσι το 2006 συγκροτήθηκε το Όραμα και Δημιουργία, το οποίο από τότε έως σήμερα παρεμβαίνει και στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού (Π.Ο.Ε.ΥΠ.ΠΟ.)  δια μέσου των εκλεγμένων αντιπροσώπων του.
 το Όραμα και Δημιουργία δεν επιχορηγείται από καμία πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ., ούτε στηρίζεται ή στηρίζει κανένα μηχανισμό εξουσίας. Είναι κατάθεση ψυχής των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κατορθώσαμε τα επτά τελευταία χρόνια να είμαστε χώρος έκφρασης της άποψης όλων εκείνων που προσπαθούν, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες τους, να συγκροτήσουν έναν άλλο πόλο, υγιούς συνδικαλισμού- χωρίς παραταξιακές δεσμεύσεις, ο οποίος αναδεικνύει τα προβλήματα και συγκρούεται με την εξουσία για την επίλυσή τους προς όφελος των εργαζομένων.
Οι στόχοι μας είναι:
 • Nα παρέχουμε συστηματική και αληθινή ενημέρωση για τα θέματα που μας αφορούν όλους. Λέμε Όχι στη μονομερή, προπαγανδιστική και κατευθυνόμενη πληροφόρηση.
 • Να επικοινωνούμε με συναδέλφους από κάθε άκρη της χώρας, να οργανώνουμε την επαφή και τη δράση ανάμεσα στους εργαζόμενους.
 • Να αποκαλύπτουμε την διαπλοκή και να παρεμβαίνουμε άμεσα σε ζητήματα εργασίας και συνδικαλιστικής δράσης.
 • Να είμαστε η ανεξάρτητη και σταθερή φωνή υπεράσπισης των αιτημάτων των εργαζομένων, μακριά από κομματικούς εναγκαλισμούς και από τη λογική της συναλλαγής με την εκάστοτε εξουσία.
Δύναμη μας: η θέλησή μας, οι ιδέες μας, η αντοχή μας και σεις οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Μ’ αυτά τα εφόδια, όλοι μαζί να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
Την τελευταία περίοδο γινόμαστε, όλοι οι εργαζόμενοι, μάρτυρες μιας μεγάλης επίθεσης σε όλες τις κατακτήσεις των εργαζομένων, με αφορμή την υπογραφή της  συμφωνίας του μνημονίου, μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, του Δ.Ν.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας αφαιρούν ολοένα και περισσότερα δικαιώματα, που αποκτήθηκαν με σκληρούς αγώνες δεκαετιών.
Πρέπει να παλέψουμε, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο όλων, όσοι αντιδρούν και μέσα από τη συντονισμένη δράση μας, με σκληρούς αγώνες, να αποτρέψουμε όσα σχεδιάζουν για μας, χωρίς εμάς!
Πρέπει και μπορούμε να αντιδράσουμε! Παλεύουμε:
 • Για την οικονομική αναβάθμιση της ζωής μας. Με ένα μισθολόγιο που θα ενσωματώνει όλα τα επιδόματα, στο μέσο όρο των αμοιβών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για την Βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου και όχι για την περιστολή των κατακτήσεων μας.
 • Για την διασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας.
 • Για να μη γίνει καμιά απόλυση στο Δημόσιο τομέα. Να μετατραπούν οι συμβάσεις Αορίστου χρόνου σε συμβάσεις Μόνιμου προσωπικού. Να γίνουν προσλήψεις σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Δημόσιων Υπηρεσιών. Να μονιμοποιηθεί το έκτακτο προσωπικό που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 • Για να μην ιδιωτικοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ο πολιτισμός μέσα από φορείς που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., Ο.Π.Ε.Π.)
 • Για να μην αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα από ιδιωτικές εταιρίες Security.
 • Για την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., ώστε να συμβάλλουν στην χάραξη της πολιτικής, που αφορά στον πολιτισμό και να μην οδηγούνται στην απαξίωση.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
 το Όραμαα και Δημιουργία είχε επισημάνει, αναδείξει και προτείνει λύσεις εδώ και πολλά χρόνια για όλα τα προβλήματα, τα οποία φτάσαμε να αντιμετωπίζουμε τώρα ασθμαίνοντας, είτε γενικότερα στο δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, είτε ειδικότερα στον χώρο του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Δικαιολογημένα θεωρούμε ότι, συμβάλλαμε με όλες μας τις δυνάμεις, τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, την εποικοδομητική κριτική μας, τη δυναμική συμμετοχή μας σε όλους τους αγώνες που εξαγγέλθηκαν, για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν και να μη χαθούν μια σειρά από κατακτήσεις των εργαζομένων.
Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και πρέπει όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσουν σε μια διαδικασία αυτοκριτικής και προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Tο αποτέλεσμα θα είναι: να βγουν γόνιμα συμπεράσματα σχετικά με τα λάθη του παρελθόντος, να επαναπροσδιοριστούν και να ιεραρχηθούν σωστά οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, να ισχυροποιηθεί η άμυνά μας στις επιθέσεις που έρχονται. Πρέπει να αλλάξουν και να αλλάξουν τώρα.
 • Εμείς τους δείχνουμε το σκοπό, τους δείχνουμε και το δρόμο. Τόσο σφιχτοδεμένος είναι ο δρόμος με το σκοπό, που αλλαγή του ενός σημαίνει και αλλαγή του άλλου και οι νέοι δρόμοι πάντα νέους σκοπούς ανοίγουν.
Δημοσίευση σχολίου