Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Δημ. Υπάλληλοι που δικαιούνται σύνταξη πριν τα 60

Δημ. Υπάλληλοι που δικαιούνται σύνταξη πριν τα 60 Δημ.

Δημ. Υπάλληλοι που δικαιούνται σύνταξη πριν τα 60


Δημ. Υπάλληλοι που δικαιούνται σύνταξη πριν τα 60
Περισσότεροι από 50.000 ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2017 έως και το 2021 χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσουν τα ανώτατα νέα προβλεπόμενα από τον νόμο όρια ηλικίας, δηλαδή τα 62 ή τα 67 έτη.
Τυχεροί θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης ως το 2012 ή 35 χρόνια ασφάλισης και έχουν θεμελιώσει ηλικιακό όριο στην 25ετία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ,δέκα κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων μπορούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που έχουν ώστε να συνταξιοδοτηθούν ,χωρίς να περιμένουν έως και τα 67 έτη.
Οι διατάξεις ισχύουν ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης ,δηλαδή εάν ο δημόσιος υπάλληλος έχει προσληφθεί πριν το 1983 ή μετά το 1983.
Να σημειωθεί ότι οι γυναίκες δημόσιοι ,που είναι μητέρες ανηλίκων τέκνων μπορούν ακόμη και στην ηλικία των 51 ετών να βγουν στη σύνταξη όσες ασφαλισμένες εάν «έπιασαν» 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 και είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 50 ετών έως τις 18 Αυγούστου 2015. Αντιστοίχως μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και άνδες δημόσιοι υπάλληλοι με ανήλικο τέκνο που είχαν 25ετία (με πλασματικά έτη ) το 2011 και στις 18/8/2015,που άλλαξε ο ασφαλιστικός νόμος είχαν κλείσει το 52ο έτος.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:
Πρόσληψη πριν από το 1983:
1. Με 35 έτη ασφάλισης από 19/8/2015 και μετά, βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που συμπληρώνουν και το 58ο έτος. Για παράδειγμα, με 35ετία το 2017 σύνταξη στα 59,6.
2. Γυναίκες με 25ετία ως το 2010: Βγαίνουν με πλήρη στα 60 και μειωμένη στα 55. Αν η ηλικία των 55 έχει συμπληρωθεί μετά τις 19/8/2015, τότε τα όρια ηλικίας για μειωμένη ανέρχονται στα 60,2 το 2017. Για πλήρη σύνταξη θα, 60ό έτος συμπληρωμένο το 2017, σύνταξη στα 62,8.
3. Γυναίκες με ανήλικο παιδί στη 15ετία. Συνταξιοδοτούνται όταν συμπληρώσουν 24,6 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας. Οι περισσότερες αυτής της κατηγορίας έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και αποχωρούν οποτεδήποτε.
Πρόσληψη μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010
4. Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 και συνολικό χρόνο 37 έτη συνταξιοδοτούνται συνταξιοδοτηθεί στα 57,8.
5. Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 και συνολικά 35 χρόνια ασφάλισης συνταξιοδοτύνται στα 59,6 κατά την τρέχουσα χρονιά.
6. Μητέρες με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2010 συνταξιοδοτούνται στα58,5 το 2017.
Πρόσληψη μετά το 1983 με 25ετία το 2011 και το 2012
7.Με 25ετία το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος και χρειάζονται συνολικά 36 έτη στη συνταξιοδότηση. Στα 36 έτη συνυπολογίζονται μέχρι 4 πλασματικά και επιπλέον 1 έτος για ένα παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο και κάθε επόμενο αλλά ο πλασματικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.
8. Με 25ετία το 2012 κατοχυρώνουν το 59ο έτος με 37 έτη συνολικά. Το όριο ηλικίας από τις 19/8 και μετά αυξάνεται κατά 4 ή 5 μήνες κάθε χρόνο και καθορίζεται όταν οι ασφαλισμένοι έχουν και τα 59 και τα 37 έτη..
9. Με 25ετία το 2012, τα όρια ηλικίας για μειωμένη και πλήρη σύνταξη είναι 58 και 63 ετών.Ένας ασφαλισμένος με 31 έτη το 2017 και ηλικία 58 ετών μπορεί να πάρει μειωμένη στα 61,5.
10. Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Εάν συμπληρώσουν αυτές τις ηλικίες το2017,συνταξιοδοτούνται σε ηλικίες από 55 ως 59,5 ετών.

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Προσλήψεις Εποχικών Αρχαιοφυλάκων 2017

Προσλήψεις Εποχικών Αρχαιοφυλάκων 2017

Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες  που χρειάζεστε για να έχετε μια σωστή συμμετοχή στην προκήρυξη της επιλογής σας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!!
Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει:
1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και
2) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Η έκδοση των προκυρήξεων για τις  θα γίνει σταδιακά ανά φορέα.
Θα σας κρατάμε ενήμερους και θα τις αναρτάμε  παρακάτω μόλις εκδοθούν.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ ΣΟΧ 1/2017 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦ. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην EΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην EΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑϊΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ  ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ EΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝ ΩΣΗ υπ’ αριθ . ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

..Τροπολογία σχετικά με Κυριακές-Εξαιρέσιμα των Νοσ. Υπαλ.

Τροπολογία σχετικά με Κυριακές-Εξαιρέσιμα των Νοσ. Υπαλ.

Συνάδελφοι-σσες  Αρχαιοφύλακες.

Αποτέλεσμα εικόνας για τροπολογία ογαΜετά από δημοσιεύματα όπως και εμείς αναδημοσιεύσαμε σχετικά με την Αύξηση της αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων για υπερωρίες, νυχτερινά και Κυριακές σας ενημερώνουμε ότι λανθασμένα τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι  επανακαθορίζεται η αποζημίωση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, που λειτουργούν σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάρδια, για εργασία που παρέχουν μετά τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Το ορθό είναι ότι η τροπολογία που κατατέθηκε  στην Βουλή αυξάνεται η αποζημίωση των Νοσοκομειακών Υπαλλήλων του υπουργείου Υγείας και όχι έτσι όπως γενικευμένα προς όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που εμφανίστηκε στα δημοσιεύματα

Σας παραθέτουμε την τροπολογία που κατατέθηκε (ΕΔΩ) για ενημέρωσή σας

Συνάδελφοι-σσες, ήταν καλό το όνειρο που είδαμε εχθές που και για λίγο  πιστέψαμε,αλλά ήμαστε υποχρεωμένοι να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους Νοσοκομειακούς Υπαλλήλους για την επιτυχία τους στους δύσκολους καιρούς των μνημονίων και εύχομαι να παραδειγματιστούν και άλλοι κλάδοι   (Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ ) που εργάζονται και λειτουργούν σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάρδια.

Γεν. Συν.2017 ΠΕΥΦΑ Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας

Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ


Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Παράταξης μας στη Γεν. Συν. ΠΕΥΦΑ
Συνάδελφοι,
Παρακολουθείστε τα 3 Βίντεο με τις τοποθετήσεις των μελών της παράταξής μας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΥΦΑ την Δευτέρα 13.3.2017:
 • Παναγιώτη Τσιντώνη, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ
 • Γιάννη Δελνιώτη, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ
 • Κέρκυρας Χαρχάλου, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΥΦΑ

Ο ρόλος της τέχνης και τα όριά της

«Ο ρόλος της τέχνης και τα όριά της»

«...Από την αρχαιότητα έως σήμερα»
Πρόκειται για την Επιστημονική Ημερίδαπου διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, ώρα 10.00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, με αφορμή τη λήξη της περιοδικής εικαστικής έκθεσης «Πέλλα / Επεισόδια Μνήμης» (είχε εγκαινιαστεί στις 20 Νοεμβρίου 2016 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας).
Σκοπός της Ημερίδας είναι να προσεγγίσει διαχρονικά τον ρόλο που διαδραμάτισε η τέχνη στην ζωή του ανθρώπου, τυχόν μηνύματα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτήν ο ίδιος ο δημιουργός, τη χρησιμοποίησή της από τους εκάστοτε παραγγελιοδότες της και, τέλος, τον ρόλο του ίδιου του καλλιτέχνη, την ελευθερία και τους περιορισμούς του, σε όλην αυτήν τη διαδικασία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Προεδρείο

Δρ. Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Διευθύντρια Υπουργείου Πολιτισμού
10.00

Χαιρετισμοί
 10.20             


Δρ. Ευστράτιος Νανόγλου, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
Το αντικείμενο της τέχνης στην Προϊστορία
10.40

Παναγιώτα Ατζακά, Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχαιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ψηφιδωτά δάπεδα: Γενική επισκόπηση της τέχνης του ψηφιδωτού με έμφαση στον ρόλο του θεματολογίου
11.00

Δρ. Νικόλαος Β. Παππάς, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
«Κα σιωπσα λαλε»: Ο ρόλος της τέχνης και η έκφραση του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο
11.20

Δρ. ΤριαντάφυλλοςΤρανός, Ζωγράφος, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ζωγραφική χωρίς ήρωες
11.40

Συζήτηση
12.00

ΔιάλειμμαΠροεδρείο

Γεώργιος Τσακίρης, Ζωγράφος, Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
12.20                


Δ.Ζουρούδης, Ζωγράφος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η μελέτη της αφαίρεσης ως εργαλείο χειραφέτησης και συστηματοποίησης της εικαστικής έρευνας ταυτόχρονα
12.40

Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Tα όρια της σωματομετρικής προσέγγισης της εικαστικής πρακτικής
13.00

Δρ. Στέλλα Συλλαίου, Μουσειολόγος, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Εξερευνώντας τα όρια της τέχνης στην ψηφιακή εποχή
13.40

Δρ. Δωροθέα Κοντελετζίδου, Ιστορικός της Τέχνης, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Τα μη όρια της τέχνης

Συζήτηση


πηγή

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ AΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ

Η     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                 και   η                ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Καθυστερήσεις πληρωμών έκτακτου προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
Σχέδιο Νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ


ενημερώνει τους συναδέλφους για την συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,


Στις 28.2.2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση διαπαραταξιακής αντιπροσωπίας της ΠΕΥΦΑ με την Υπουργό Πολιτισμού κ.  Λυδία Κονιόρδου και τον διευθυντή του γραφείου της κ.  Βαγγέλη Πολίτη. Τα βασικά θέματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:
1.      Να παραμείνει το ΤΑΠΑ ο φορέας πληρωμής των εξαιρέσιμων και Πέραν του πενθημέρου
2.     Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού
3.     Ενίσχυση του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων με μόνιμο προσωπικό
Η Υπουργός απάντησε σε όλα τα θέματα ως εξής:
1.      Η Υπουργός αναφέρθηκε στην συνάντηση (14.2.2017) που είχε με την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ και  επανέλαβε ότι, σε ερώτημα που της έθεσε τότε ο πρόεδρος της ΠΕΥΦΑ σχετικά με το σχέδιο Οργανισμού του ΤΑΠΑ και την συνέχιση της καταβολής των εξαιρέσιμων και Πέραν του πενθημέρου από το ΤΑΠΑ, η απάντησή της ήταν, πως αποδέχεται το αίτημα της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ να μείνει πίσω χρονικά το σχέδιο Οργανισμού του ΤΑΠΑ, επειδή αφενός κατανοεί τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και αφετέρου για να δοθεί περισσότερος χρόνος για διάλογο και ανεύρεση λύσεων. Η απάντηση αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Σχετικά με την καταβολή των εξαιρέσιμων και Πέραν του πενθημέρου από το ΤΑΠΑ επανέλαβε ότι βούλησή της είναι να παραμείνει το ΤΑΠΑ ο φορέας πληρωμής τους. Είπε επίσης ότι τα εξαιρέσιμα και Πέραν του Πενθημέρου θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά και ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα  σ’ αυτό το θέμα.
2.     Σχετικά με τις θέσεις μας για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή το Τμήμα Φύλαξης στην κεντρική Υπηρεσία - τα Αυτόνομα Γραφεία ανά Εφορεία κ Μουσεία – τη θεσμοθέτηση της θέσης του Αρχιφύλακα, ήταν θετική και έδειξε να κατανοεί την ανάγκη ύπαρξης ιεραρχικής δομής και διοικητικής εξέλιξης του κλάδου. Ζήτησε δε την γραπτή κατάθεση των σχετικών προτάσεων της ΠΕΥΦΑ.
3.  Σχετικά με την Ενίσχυση του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων με μόνιμο προσωπικό, είπε:
α) προχωρά η διαδικασία για την εφαρμογή του νομοθετήματος για τα «ένδικα μέσα»προκειμένου άμεσα να ενταχθούν οι συνάδελφοι αυτοί ως ΙΔΑΧ στο δυναμικό του κλάδου
β) θεώρησε λογικό και θα αγωνιστεί για την αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων του κλάδου των αρχαιοφυλάκων (ημερησίων και νυχτοφυλάκων), ώστε να μπορεί να ενισχυθεί ο κλάδος περαιτέρω τόσο μέσω της κινητικότητας, όσο και για να υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού  μελλοντικών προσλήψεων
γ) για την προκήρυξη των 200 προσλήψεων αρχαιοφυλάκων απάντησε ότι όχι μόνο αποτελεί πρωθυπουργική δέσμευση αλλά και η ίδια σε σχετική επερώτηση που έγινε στη Βουλή είπε ότι αυτές οι προσλήψεις θα γίνουν. Επανέλαβε και σε εμάς ότι έχει υπάρξει συνεννόηση με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αμέσως μετά το πέρας της αξιολόγησης θα προχωρήσει η διαδικασία.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Αυτόνομη Παρέμβαση και η Δημοκρατική Συνεργασία θεωρούμε ότι λάβαμε ικανοποιητικές απαντήσεις μέσα σε ένα θετικό κλίμα. Ωστόσο επιφυλασσόμαστε έως την υλοποίηση των δεσμεύσεων της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με τις προτάσεις που καταθέσαμε ως ΠΕΥΦΑ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις.
Θεωρούμε δε ότι δεν υπάρχει χώρος, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, για πιθανές πολιτικές ή προσωπικές επιδιώξεις, οι οποίες μόνο να δυναμιτίσουν και να υπονομεύσουν μπορούν την προσπάθεια επίλυσης χρόνιων προβλημάτων του κλάδου μας και τελικά να αποβούν μοιραίες για το μέλλον των αρχαιοφυλάκων.
Η ΠΕΥΦΑ διαχρονικά είχε ως επίκεντρο τους Αρχαιοφύλακες και λειτουργούσε πάντα με μοναδικό γνώμονα την δίκαιη επίλυση των προβλημάτων τους προς το συμφέρον τους. Λαμβάνοντας υπόψη την τωρινή συγκυρία και το δυσμενές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για όλους τους εργαζόμενους δεν έχουμε το δικαίωμα να παρεκκλίνουμε από το δρόμο αυτό.
Η Αυτόνομη Παρέμβαση και η Δημοκρατική Συνεργασία χρόνια τώρα πορεύονται στην ΠΕΥΦΑ με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και απόλυτη συνέπεια. Πιστές στις αρχές τους και τις θέσεις τους θα εξακολουθήσουν να συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Συνεχίζουμε δυναμικά με όραμα για τον κλάδο γνωρίζοντας ότι


«αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας,  θα πας εκεί που κοιτάς»