Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤO ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Συλλόγου των εργαζομένων ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤO ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Συλλόγου των εργαζομένων ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στις εκλογές του Συλλόγου. που διεξήχθησαν στις 13- 06 -16 για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) και για την ΕΔΟΘ  , είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Αποτελέσματα εκλογών συλλόγου ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

1) Για την εκλογή οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου Ψήφισαν 706 εκ των οποίων        βρέθηκαν 679 έγκυρα,12 άκυρα και 15 λευκά ψηφοδέλτια
2) Για την εκλογή Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) ψήφισαν 452 εκ των οποίων τα 426 ήταν έγκυρα,  05 Ακυρα,-Λευκά 21
3) Για την εκλογή Αντιπροσώπων ΕΔΟΘ ψήφισαν 285 εκ των οποίων τα 268 ήταν έγκυρα,  09 Ακυρα,-Λευκά 08

Συνδυασμοί
Δ.Σ
ΠΟΕ ΠΟ
ΕΔΟΘ
ΕΔΡΕΣ ΔΣ
ΕΔΡΕΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ
ΕΔΡΕΣ ΕΔΟΘ
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων
352
183
88
05
10
02
Όραμα και Δημιουργία
123

81
82
02
04
02
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση
117

96
74
01
05
02
Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία
87
66
24
01
04
01

Έτσι, με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα εκλέχτηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας από κάθε συνδυασμό οι ακόλουθοι:
Α)Από τον συνδυασμό Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων για ΔΣ:
1)Βεργίδης Δημήτριος         Έλαβε  ψήφους   180
2)Παπανικολάου Σωτήρης   Έλαβε  ψήφους   167
3)Καραβασίλης  Κων/νος    Έλαβε  ψήφους   128
4)Σύρου  Ειρήνη                   Έλαβε  ψήφους     79
5)Καραμπίκας  Στυλιανός    Έλαβε  ψήφους     74
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1) Παπαδημητρίου  Χαράλαμπος  Έλαβε  ψήφους     72
2)Φούντας  Ιωάννης                      Έλαβε  ψήφους     67
Β)Από τον συνδυασμό Όραμα και Δημιουργία για ΔΣ:
1)Δελνιώτης Ιωάννης           Έλαβε  ψήφους     69
2)Χριστοφορίδου Σοφία       Έλαβε  ψήφους     65
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Λιόλιος  Θωμάς                 Έλαβε  ψήφους     40
2)Κυρμανίδης  Ηλίας            Έλαβε  ψήφους     34
Γ)Από τον συνδυασμό Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση για ΔΣ:
1)Καρλιάμπας  Ιωάννης       Έλαβε  ψήφους     52
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Σακαλή  Όλγα                     Έλαβε  ψήφους     51
Δ) Από τον συνδυασμό Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία για ΔΣ:
1)Νικολάου  Ελισάβετ          Έλαβε  ψήφους     52
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Παπαδογιάννης  Θωμάς   Έλαβε  ψήφους     39

Α)Από τον συνδυασμό Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) :
1)Βεργίδης Δημήτριος                   Έλαβε  ψήφους   56
2)Παπανικολάου Σωτήρης             Έλαβε  ψήφους   54
3) Παπαδημητρίου  Χαράλαμπος  Έλαβε  ψήφους   39
4)Φούντας  Ιωάννης                      Έλαβε  ψήφους   37
5)Αντωνίου  Νικόλαος                  Έλαβε  ψήφους   36
6)Καραγιάννης Αστέριος              Έλαβε  ψήφους   32
7)Ραγκούση  Χρυσάνθη                Έλαβε  ψήφους   29
8)Σύρρου  Ειρήνη                          Έλαβε  ψήφους   27
9)Κουκουβέτσιου Ευθαλεία         Έλαβε  ψήφους    25
10)…………?

Β)Από τον συνδυασμό Όραμα και Δημιουργία για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) :
1)Χριστοφορίδου Σοφία       Έλαβε  ψήφους     39
2)Δελνιώτης Ιωάννης           Έλαβε  ψήφους     35
3) Λιόλιος  Θωμάς               Έλαβε  ψήφους     25
4)Πρωτοψάλτη Τάνια           Έλαβε  ψήφους      24
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Παντή  Αννα                        Έλαβε  ψήφους    21
2)Κυρμανίδης Ηλίας             Έλαβε  ψήφους     19

 Γ)Από τον συνδυασμό Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) :
1)Σακαλή  Όλγα                    Έλαβε  ψήφους   45
2) Καρλιάμπας  Ιωάννης       Έλαβε  ψήφους   44
3)Φουρλίγκα  Ευαγγελία       Έλαβε  ψήφους   37
4)Λουκμά  Μαρία                 Έλαβε  ψήφους   30
4)Στρατούλη Γεωργία           Έλαβε  ψήφους   30    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Κίσσας  Γεώργιος               Έλαβε  ψήφους    26
2)Βεροπουλίδου Ειρήνη         Έλαβε   ψήφους   26      

  Δ) Από τον συνδυασμό Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία για   Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) :
1)Κεραμάρης Αναστάσιος           Έλαβε   ψήφους   28
2)Νικολάου Ελισάβετ                  Έλαβε   ψήφους   28
3)Σταμέλου Ευαγγελία                 Έλαβε   ψήφους   25
4)Χατζηιωαννίδης Αλέξανδρος   Έλαβε   ψήφους   24 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Μπαχλάς Βυσσαρίων                Έλαβε   ψήφους  23 
                 
Α)Από τον συνδυασμό Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Εργαζομένων για Αντιπροσώπους στην ΕΔΟΘ  (Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ)

1)Βεργίδης Δημήτριος          Έλαβε  ψήφους   62
2)Παπανικολάου Σωτήρης    Έλαβε  ψήφους   54
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Καραβασίλης  Κων/νος     Έλαβε  ψήφους   48
Από τον συνδυασμό Όραμα και Δημιουργία για Αντιπροσώπους στην ΕΔΟΘ (Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ)
1)Δελνιώτης Ιωάννης           Έλαβε  ψήφους     35
2)Χριστοφορίδου Σοφία       Έλαβε  ψήφους     26
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) Λιόλιος  Θωμάς                  Έλαβε  ψήφους    23

Γ)Από τον συνδυασμό Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση για Αντιπροσώπους στην ΕΔΟΘ (Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ)
1)Σακαλή  Όλγα                     Έλαβε  ψήφους    30
2) Καρλιάμπας  Ιωάννης        Έλαβε  ψήφους   29
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)Φουρλίγκα Ευαγγελία             Έλαβε  ψήφους    25
2)Κίσσας  Γεώργιος                  Έλαβε  ψήφους    23
Δ) Από τον συνδυασμό Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία για   Αντιπροσώπους στην ΕΔΟΘ (Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ)
1)Μπαχλάς Βυσσαρίων                Έλαβε   ψήφους  24(Μοναδικός Υποψήφιος)

Σε συμβούλιο για την εκλογή προεδρείου συγκάλεσε την Παρασκευή 24 Ιουνίου2016 , όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου, ο πλειοψηφιών σύμβουλος του ενιαίου ψηφοδελτίου ,Βεργίδης Δημήτριος.

Η συγκρότηση του προεδρείου εξελίχθηκε σε μια διαδικασία χωρίς αρχές και κατέληξε να μοιράσει <<καρέκλες>> και <τίτλους>.
Η δοκιμασμένη συνταγή που κυριαρχεί την τελευταία δεκαετία στο σύλλογό μας και που ταυτίζεται με την παρακμή και την ανυποληψία του συνδικαλισμού, οδήγησε τον σύλλογό μας στην αφάνεια συνδικαλιστικής δράσης. 
Η εκτίμηση μας για αυτό το προεδρείο δεν είναι παρά μια επανάληψη του κακού παρελθόντος.
Πρόταση μας (Όραμα και Δημιουργία) ήταν για ένα προεδρείο αναλογικό σύμφωνα με τις δυνάμεις όπως καταγράφηκαν από τις εκλογές.
Μαζί μας συμφώνησε και η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία.
Η  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση δήλωσε αντίθετη λέγοντας ότι η παράταξη τους δεν συμμετέχει σε αναλογικό προεδρείο.
Η πρόταση απερρίφθη και από τον συνδυασμό του Ενιαίο Ψηφοδελτίου Εργαζομένων με το αιτιολογικό ότι είναι η πλειοψηφία και ότι σε αυτούς έδωσαν οι εργαζόμενοι την εντολή να Διοικήσουν τον Σύλλογο.
Από την ψηφοφορία που διεξήχθη το Όραμα και Δημιουργία και η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία  αποχώρισαν από την ψηφοφορία με την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση να ψηφίζει Λευκό.

Ετσι  προέκυψε το ακόλουθο σχήμα για το Προεδρείο.ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπανικολάου Σωτήρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καραβασίλης Κων/νος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Βεργίδης Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ : Καραμπίκας Στυλιανός

ΜΕΛΗ:

Σύρρου Ειρήνη
Δελνιώτης Ιωάννης
Χριστοφορίδου Σοφία
Καρλιάμπας Ιωάννης
Νικολάου Ελισάβετ
     

  Συγχαίρουμε όλους τους συναδέλφους για την εκλογή τους και τους ευχόμαστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στην εμπιστοσύνη, στις προσδοκίες και ταυτόχρονα στην βαριά ευθύνη που τους ανέθεσαν με την ψήφο τους οι συνάδελφοί μας, σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη επόμενη τριετία για όλους τους εργαζομένους.


Για το Όραμα και Δημιουργία 

Δεν υπάρχουν σχόλια: