Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Ποιοι θα χάσουν χρήματα στο Δημόσιο με το νέο μισθολόγιο
Ποιοι θα χάσουν χρήματα στο Δημόσιο με το νέο μισθολόγιο

Στον πάγο οι αποδοχές 350.000 δημοσίων υπαλλήλων με το νέο Μισθολόγιο για τα επόμενα έως και 10 χρόνια. Οι μεγάλοι χαμένοι των αλλαγών που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Στον πάγο θα παραμείνουν οι αποδοχές περισσότερων των 350.000 δημοσίων υπαλλήλων για τα επόμενα 2-8 χρόνια σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση έως το τέλος του έτους.
Ουσιαστικά 1 στους 2 εργαζόμενους στο Δημόσιο θα δει να μειώνεται ονομαστικά ο βασικός του μισθός αλλά θα διατηρήσει ως προσωπική διαφορά το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές του.

Η προσωπική διαφορά θα συμψηφίζεται με την ανά διετία ή τριετία αύξηση που αποδίδουν τα μισθολογικά κλιμάκια με αποτέλεσμα να παραμένουν σταθερές οι αποδοχές για τα επόμενα δύο έως και 8 χρόνια. Η αποσύνδεση του Μισθολογίου με το βαθμολόγιο και η διαμόρφωση 19 μισθολογικών κλιμακίων που θα αποδίδουν αυξήσεις ανά διετία για τους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ και ανά τριετία για τους ΔΕ και ΥΕ σε συνδυασμό με την δέσμευση της κυβέρνησης να μην υπερβεί το σημερινό μισθολογικό κόστος οδηγούν στην διαμόρφωση ενός συστήματος αποδοχών στο Δημόσιο όπου η πλειοψηφία των υπαλλήλων θα δει τις αποδοχές του να παγώνουν για αρκετά χρόνια ακόμα. 
Για παράδειγμα ένας υπάλληλος Τεχνολογικής εκπαίδευσης με 24 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.590 ευρώ μικτά. Με το νέο θα καταταγεί στο 11ο Μισθολογικό Κλιμάκιο και θα έχει ονομαστικό βασικό μισθό 1.435 ευρώ. Η διαφορά των 155 ευρώ θα διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά χωρίς να μειωθούν οι αποδοχές του υπαλλήλου.
Το συγκεκριμένο ποσό των 155 ευρώ θα συμψηφίζεται τα επόμενα χρόνια με τις μισθολογικές ωριμάνσεις οπότε ο υπάλληλος δεν θα λάβει αύξηση στον μισθό του για τα επόμενα 6 χρόνια οπότε θα έχει ...εξαφανιστεί η προσωπική διαφορά. Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται περισσότεροι από 350.000 υπάλληλοι όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών. Αντίστοιχα κερδισμένοι από το νέο μισθολόγιο θα είναι όσοι έχουν μέχρι και 10 χρόνια προϋπηρεσίας ή όσοι έχουν «κολλήσει» σε έναν βαθμό τα τελευταία 5 χρόνια λόγω του παγώματος της βαθμολογικής εξέλιξης οι οποίοι θα δουν τις αμοιβές τις να αυξάνονται έστω και οριακά.
Για παράδειγμα υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που το 2012 σταμάτησε στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού Ε με 8 χρόνια προϋπηρεσία λαμβάνει βασικό μισθό 1.187 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στο 5ο μισθολογικό κλιμάκιο και θα λάβει βασικό μισθό 1.202 ευρώ και αύξηση 15 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: