Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Συμμετοχή Παιδιών σε Κατασκηνώσεις - 2010

 •   Φέτος, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ύστερα από τη συνεννόηση και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ.Πο.Τ και της Π.Ο.Ε.-Υπ.Πο.,  δίνεται και πάλι η δυνατότητα -με τη μεσολάβηση και οικονομική συμβολή του Τα.Υπ.Υπ.Πο.- συμμετοχής σε κατασκηνώσεις παιδιών, από 6 έως 14 ετών, συναδέλφων μόνιμων και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπ.Πο.

 • Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων έως 7 Ιουνίου. Πληροφορίες : Στο site του Τα.Υπ.Υπ.Πο. (Εγκύλιος - αιτήσεις) και στα τηλέφωνα 2103210732 Σωματείο από 09:00΄ - 16:30΄ 2108201437 Ταμ. Αλληλοβοήθειας κα Γιούλη ΣΕΓΚΛΙΑ καθημερινά από 09:00΄- 14:00΄.
 • Υποδείγματα για αιτήσεις (κλίκ)   Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009

  •  Στην συνεδρίαση του Δ.Σ του συλλόγου που έγινε 06-05-10 με θέμα καθορισμός ημερομηνίας τέλεσης της εκλογοαπολογιστικής Γεν. Συνέλευσης αποφασίστηκε για την 11-05-10 ημέρα τρίτη. Επίσης παρουσιάστηκε από το προεδρείο προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ο Οικονομικός απολογισμός του έτους 2009 τον οποίο σας τον παραθέτουμε:

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΈΤΟΥΣ 2009

  ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2009 153.604,77
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ 7.700,00
  ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2.775,18
  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 22.753,00
  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΟ 1.210,00
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 1.600,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 189.642,95
  ΕΞΟΔΑ ΔΩΡΑ-ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 48.470,00
  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 600,00
  ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 19.134,94 (ΧΟΡΟΣ 2009: 5.000,00 1η ημερίδα:3.700,00 Γενική συνέλευση:3.000,00 εκδηλώσεις χριστουγέννων:6.000,00 διάφορα 1.434,00) .
  ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.188,00
  ΟΤΕ 1.647,00
  ΔΕΗ 379,69
  ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 361,80
  ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 1.714,55
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ 9.280,00
  ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 14.304,18 (ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3.500,00 ΚΙΝΗΤΑ Δ.Σ 1920,00 ΕΚΔΡΟΜΗ 1.720,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 800,00 ΑΡΙΣΤΕΙΑ 1.850,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 1800.00,ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2.000,00 ΔΙΑΦΟΡΑ 800,ΟΟ).
  ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.677,91
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 600,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 104.358,07
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 189.642,95
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 85.284,88
  ΜΕΤΡΗΤΑ 31/12/2009 1.077,
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 84.207,79